! ! ! ! ! ! ! !

Činnost blogu pozastavena

! ! ! ! ! ! ! !

_______________________________________________________________________

Egyptská mytologie

22. ledna 2011 v 12:19 | Madadh |  Mytologie

Od pradávna vzhlíželi obyvatelé nilského údolí a delty se strachem a úctou k mnoha jevům, které je obklopovaly. Některé z těchto jevů představovaly požehnání, jiné zkázu. Mezi člověkem a světem tajemných božských sil se ve starém Egyptě vytvořilo pevné pouto prostupující veškeré lidské chování. Některá božstva měla lidskou podobu, jiná zvířecí, další pak podobu stromů nebo zvláštních kamenů. 

Značné úctě se těšil sluneční bůh Amon,který postupně splynul s bohem Re a stal se první mezi všemi bohy. Dalšími nejvýznamnějšími bohy jsou např. Atum- bůh Slunce, Ptah-stvořitel světa, Sachmet- nejmocnější, obávaná a zároveň milovaná bohyně v mnohých městech, která velela poslům smrti a byla zodpovědná za epidemie, Tveret- bohyně hrošice, která pomáhala těhotným ženám a ochraňovala je, Hor ? bůh nebes a Sutech, jenž je nazýván červeným bohem. Byl představitelem nepořádku, násilí, bouřek a válek. Lidé znepřátelených národů byli v Egyptě považováni za Sutechovce. Ke konci egyptské civilizace docházelo k ničení Sutechových obrazů a soch. 

Egypťané věřili v božský původ některých zvířat. Kočka byla pokládána ve staré říši za božskou bytost. Pokud ji někdo zabil, zaplatil vlastním životem. Nebývá zvláštností, že utíká-li Egypťan z hořícího domu, vrhne se zpět do plamenů, protože si vzpomněl na kočku, která tam zůstala. Pokud kočka zajde přirozenou smrtí, obyvatelé domu si na znamení smutku oholí obočí. Posvátná zvířata byla zpravidla pochovávána tak jako lidé. Našlo se obrovské množství mumií beranů,ibisů,paviánů,sokolů,hadů,ryb a pštrosů,z nichž někteří měli dokonce i důstojné hrobky. Neslavnějším posvátným živočichem,zosobňující Egypt,byl nepochybně skarabeus. Egypťané v něm viděli boha Slunce-Rea. Skutečný brouk skarabeus před sebou valí kuličku výkalů,ovšem posvátný skarabeus byl často zobrazován s červenou koulí před sebou, která představovala vycházející Slunce. 

Za nejvyššího kněze a zprostředkovatele mezi všemi bohy a lidmi byl považován faraón. Chrámy sice sloužily hlavně k uctívání,kultu bohů,ale zároveň byli významnými středisky vzdělanosti, výchovy a umění. Téměř všichni egyptští faraóni považovali za svou povinnost vybudovat na počest boha novou stavbu. Vznikaly tak obrovské chrámové komplexy. V Egyptě se říkávalo, že na počátku nebylo nic,jen Nun. Byl to bezbřehý oceán, jehož vlny se vzdouvaly v nekonečných tmách. Potom se postupně z vodních hlubin začala zdvihat prahmota z písku a hlíny, až se vynořila nad vodu. A právě na vrcholu tohoto ostrůvku se objevilo hladké a dokonalé vajíčko. To prasklo a z něho vyskočil bůh Re, který vše okolo zaplavil zářivým světlem. Ihned se pustil do práce,stvořil své děti-boha země Geb a bohyni nebe Nud a stvořil a uspořádal celý svět.Nud udělala ze svého obrovského těla klenbu posetou hvězdami. Bůh vzduchu Šu- třetí syn Reův,uprostřed podepřel její břicho,vytvořil z ní nebeskou oblohu a oddělil ji od Země.

Egyptští bohové:

Amon (Amun) - bůh stvořitel; bůh plodnosti spojovaný s beranem a husou

Amon-Ré - vznikl spojením bohů Amona a Réa, nejvyšší bůh v době 18. dynastie

Anup (Anúbis)
- bůh se šakalí hlavou dohlížel na balzamování a doprovázel zemřelého "na druhou stranu". Strážce podsvětí

Apis (Hapi) - posvátný býk, zosobnění řeky Nilu. Syn Horův, ochránce pozůstatků zemřelých

Apop (Apópis) - démon v podobě velkého hada. Nepřítel boha slunce Ré. Vždy poražen Réem v jejich nekonečném boji. Snažil se nejrůznějšími nástrahami bránit bohovi Ré, aby mohl plout ve své lodi

Atum - bůh zapadajícího slunce

 - vzniká zrozením, po smrti se spojuje s Ka; je to něco jako duše,svědomí a vědomí

Bast (Baset) - ochránkyně města Pibaste; jejím posvátným zvířetem byla kočka

Bes - bůh hudby, lásky, štěstí a manželství. Znázorňován jako trpaslík

Eset, Eseta (Isis) - manželka Usirova a matka Horova. Bohyně s kouzelnou mocí využívanou ke konání dobra a hájení spravedlnosti. Nejuctívanější bohyně starého Egypta

Geb - bůh země, vegetace, chránil před hady a štíry. Syn boha vzduchu Šova a bohyně vody Tefnut. Se setrou a manželkou Nut měli děti Usira, Esetu, Sutecha, Nebhet. Bůh má často zelenou barvu

Hah - bůh času a nekonečnosti prostoru

Hapi (Apis)- posvátný býk, zosobnění řeky Nilu. Syn Horův, ochránce pozůstatků zemřelých

Hathor - bohyně radosti, nebe; ochránkyně žen, hudebníků a zemřelých. Matka a manželka boha slunce Réa Bohyně s kraví hlavou.Společnice Hóra

Hór - bůh nebe, slunce, světla; podoba sokola. Nebo s korunou Horního a Dolního Egypta. Syn Usira a Esety, sluneční bůh a ochránce královské moci. Později dostal lidskou podobu

Imhotep
- bůh léčitel; skutečný člověk, poradce a architekt faraona Džosera (26 st. př. n. l.)

Ka
- lidský dvojník představující životní sílu. Je nesmrtelný, vzniká při zrození. Zobrazen jako postava malého dítěte stojícího za osobou. Dodává mrtvému sílu pro život na onom světě. Po smrti se spojí s Bá

Khons
- měsíční bůh, později bůh léčitel

Maat
- bohyně pravdy, spravedlnosti, zákonosti a vesmírného řádu. Účastnila se obřadů "vážení srdce". Symbolem je peří

Min
- původně bůh plodnosti živitel lidí, stvořitel světa. Později se stal ochráncem poutníků a bohem cest. Zobrazen jako muž se ztopořeným penisem

Nebthet
- uznávaná především ve městě On (Héliopolis - dnešní Tell Hasan). Dcera boha země Geba a bohyně nebe Nuty. Sestra a manželka boha pouště Sutecha. Svedla svého bratra Usira a měla s ním syna Anupa - ochránce mrtvých. Nechbet - původně bohyně války. Spolu s bohyní Vadžet chránily a symbolizovaly Egypt. Bohyně s podobou supice, ochránkyně Horního Egypta

Neit
- bohyně války a umění, ochránkyně města Sai. Bohyně Dolního Egypta. Neit měla kouzelnou moc a ochraňovala před zlými sny.

Nut
- bohyně nebe. Manžel bratr Geb, děti Ré, Usir, Sutech, Eseta, Nebhet a Hor. Dcera Šova a Tefnuty. Zobrazovaná jako žena v předklonu opřená chodidly a dlaněmi o zem. Symbolem jsou hvězdy

Ptah
- bůh stvořitel, partner lví bohyně Sekhmet. Memfidský bůh. Mumifikovaný holohlavý muž s božským vousem a žezlem vas (symbol života, všemohoucnosti a stálosti). Později ztotožněn se Sokarem - Ptah-Sokar. Převtělen do býka Ápida (Hapi), jeho posvátné zvíře

Ré (Ra) - bůh slunce. Zobrazen se sokolí hlavou zdobenou slunečním diskem. Matka Nut otec pravděpodobně Geb. Nepřítelem je obrovský had - démon Apop (Apópis), se kterým svádí nekonečný boj a musí zdolávat jeho nejrůznější nástrany, aby mohl plout ve své lodi (slunce po obloze). Během noční pouti s beraní hlavou. Sluneční bůh z jehož slz vzešli lidé a zvířata

Renenet
- bohyně dětí

Sebek, Sobek - bůh krokodýl, bůh vody. Přinášel úrodu polí a rostlin

Sekhmet
- bohyně války, opak Hathor, společnice Ptaha spojovaná se lvicí a horkem pouště. Doprovázela faraona na válečných výpravách. Později se stala i bohyní lékařství, mohla však nemoc i přivodit

Seth
- bratr a nepřítel Usira, bůh zla spojovaný s pouští a temnotou

Sokar
- bůh mrtvých, pomáhal při stavbě hrobek a zádušních chrámů. Patron umělců a řemeslníků, zobrazován jako sokol nebo muž se sokolí hlavou. Chránil věčný odpočinek mrtvého

Sutech - bůh moře, bouří a pouště. Stal se symbolem zla, kvůli zavraždění svého bratra Usira

Šov
- otec Geb a Nuty, bůh vzduchu a světla. Syn boha Atuma

Tefnut
- bohyně vody. Sestra a manželka Šova. Vyobrazována jako žena se lví hlavou

Thovt
- bůh moudrosti, věd a umění, spravedlnosti, písma a řeči, lékařství. Spojovaný s opicí a ptákem Ibisem. Považován za srdce a jazyk boha Ré. Účastnil se obřadu "vážení srdce". Zobrazován se srpem měsíce, protože byl původně uznáván jako bůh měsíce

Usir (Osiris) - vládce podsvětí a pán mrtvých. Zavražděm bratrem Sutechem. Se svou manželkou Esetou (Isis) měli syna Hora. Bůh vegetace, smrti a znovuzrození

Vadžet
- bohyně znázorňovaná jako kobra - ureus. Ochránkyně Dolního Eypta, symbolizovala královskou moc a světlo. Oko slunečního boha

Vešebt
- Soška a dvojník-služebník zemřelého krále na onom světě 

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama