! ! ! ! ! ! ! !

Činnost blogu pozastavena

! ! ! ! ! ! ! !

_______________________________________________________________________

Květen 2012

Hagalaz' Runedance - Hel: Goddess of the Underworld

16. května 2012 v 19:04 | Herdis |  Chorály, chvalozpěvy, invokace

~ Hel: Goddess of the Underworld ~

Cold, this misty night
A black moon's preparing my mind
Out here, I seek her shrine
I welcome the queen of the lowest world
Into the ice hall
Where mirrors reflect my soul
She's freezing my tears
Taking all fears

Two sides to her face
Her claws pierce or embrace
Enter, with open eyes
You'll see her garden of delight
To the within
Beyond our memory
Falling so deep
Where unborn souls sleep

Hail, to the queen of death
Her shadow walks with you
Remember her kind
And understand life
Invisible mate
Waiting to seal our fate
Watch my strife
Hel, guard my life

Cold, this misty night
A black moon's preparing my mind
Beneath eternal fog
I have seen clear


(Omlouvám se za kostrbatý překlad. Pokud byste při čtení omdlévali hrůzou, a chtěli toho ušetřit vaše nástupce, ráda vezmu v úvahu návrhy na úpravu v komentářích.)

~ Hel: Bohyně Podsvětí ~

Chladná, tato mlhavá noc
Černá Luna připravuje mou mysl
Tady venku, hledám její svatyni
Vítám královnu z nižšího světa
Do ledové haly
Kde zrcadla odráží mou duši
Ona mrazí mé slzy
S ohledem na všechny obavy

Dvě strany na její tváři
Její drápy bodají nebo objímají
Vejdi, s otevřenýma očima
Uvidíš její zahradu potěšení
Uvnitř
Až za naší pamětí
Padáš tak hluboko
Kde duše nenarozených spí

Sláva královně smrti
Její stín kráčí s tebou
Vzpomínej na její podobu
A pochopíš život
Neviditelná přítelkyně
Čekej na zpečetění našeho osudu
Sleduj můj svár
Hel, střež můj život

Chladná, tato mlhavá noc
Černá Luna připravuje mou mysl
Pod věčnou mlhou
Vidím jasněHerdis

16. května 2012 v 18:44 | Herdis |  Kdo jsme?
V Covenu jsem začínala a ještě do nedávna vystupovala pod jménem Kaori. Teď si říkám Herdis a je na čase, abych se představila. Kdybych se měla za někoho označit, označila bych se za pohana a to konkrétně severského. Můj pohled na svět také v mnohém vystihuje Wicca, tedy vhodněji řečeno veřejné, odtajněné části Wiccy. K jejímu náboženství samotnému se nehlásím. Za své totemové zvíře jsem přijala sovu poté, co se mi v tomto kontextu zjevila ve snu; blízká jsou mi i další lesní zvířata. Jsem zrozenec vzdušného kardinálního znamení, ale oslovuje mne práce s živlem zemským. V neposlední řadě se zabývám manipulací s energií. Co se týče osobních etických hranic, souhlasím (nehledě na to, zda to některým vyzní příliš... černomagicky?) s tezí Aleistra Crowleyho: "Dělat co chceš, ať jediným je zákonem."

Aura a její barvy

16. května 2012 v 18:00 | Moraea |  Aura
Barevná vibrace aury zrcadlí podstatu života a charakter člověka. Odhaluje jeho zdravotní stav, druh citů a emocí a jeho spirituální formát. Jelikož myšlenky a city vyvolávají elektromagnetické chvění, je tímto chvěním nepřetržitě ovlivňováno jemné, elektromagnetické pole, které nás obklopuje. Se změnou kmitočtu je spojená i změna barev v auře, protože aura nejenom zcela přesně zrcadlí to, co si myslíme a cítíme, ale také to, čím se živíme, jak pracujeme a jak žijeme.

Jsou-li myšlenky a emoce klidné, mírné a láskyplné, jsou v auře vidět jemné, krásné a jasné barvy a aura svítí zářivě zvlášť okolo hlavy. Jakmile se však objeví negativní myšlenky, bázeň, deprese nebo závist, změní se barvy v auře v tmavé, kalné a těžké odstíny. Toto ponuré záření může v organismu časem vyvolat stav nemocí a disharmonie stejně tak jako nesprávně fungující čakry.

Jestliže v auře chybí určité barevné chvění, je možné, že má člověk jisté problémy. Například chybějící žlutá/zlatá poukazuje na rozmrzelost či deprese, červená na nedostatek životní energie a zelená na nevyrovnanost. Strach a smutek se odrážejí v šedivém zabarvení, zloba a hněv v tmavě červené (negativní struktury myšlení se v auře projevují vždy jako "špinavé" odstíny). Teď už ale k charakteristice barev jako takových :o)


Červená v auře: tyto odstíny mají nejpomalejší chvění. Jasná, světlá červená energie zastupuje vitalitu, sílu, cílevědomost. Je to barva, ve které se projevuje láska a emoce. Pokud je červená temná, bez lesku, kalná či křiklavá, potom je rozsah jejího významu od hádavosti, zlosti, egoismu a nenávisti až k smyslové vášnivost a nízkým instinktům. Červená se silně hnědým zabarvením znamená strach a zmatenost. Oddaná láska, která je vroucná a obětavá, září nádhernou svítivou růžovou, která v sobě nese štěstí a něhu. Duchovní láska (Agape) se ukazuje jako kouzelná růžová, ve které jsou šeříkové odstíny.

Oranžová v auře: zářivá forma znamená životní sílu a vitalitu. Přiklání-li se k červené, ukazuje jistou sobeckost, neovládnuté emoce a chtíče. Slepá ctižádostivost, nadřazenost a pýcha dělají oranžovou v auře tmavší, přičemž ješitnost, samolibost a lehkomyslnost oranžovou výrazně kalí.

Žlutá v auře: značí vztah k myšlení a zdůrazňuje duchovní kvality jako inteligenci, pochopení a moudrost. Krásná, zářící žlutá, která má zlatý nádech, ukazuje, že došlo ke tříbení a povznesení intelektu silou ducha, a tím i k výstupu do vyšších dimensí vědomí (především u spirituálně založených lidí). Kalná, špinavá a matná žlutá poukazuje na nízké smýšlení se sobeckými motivy.

Zelená v auře: je-li jasná a zářivá, je známkou kypící životní síly, dobrého zdraví a harmonie. Smaragdová zeleň je známkou přizpůsobivosti a vyrovnanosti. Kalná, tmavá zelená naopak ukazuje na extrémní sobeckost, vychytralost a neupřímnost.

Modrá v auře: tyto odstíny vznikají náboženskými city a intuitivním pochopením. Světlá modrá poukazuje na inspiraci a přimknutí k vyšším úrovním oblasti bytí, ale také na dar léčení. Je-li modrá tmavší a nabývá-li na indigově modrého zabarvení, ukazuje to na velkou obětavost a oddanost. Modrá s hnědým nebo černým zabarvením ukazuje na tendenci k temné straně duchovna, zatímco kalná šedomodrá poukazuje na pokrytectví.

Fialová v auře: zářivá fialová dominuje v auře tehdy, vyjadřují-li ušlechtilé charakterové rysy pokročilý duchovně-dušení vývoj. Zabarvení, které přechází do levandulového odstínu, mluví o nesobecké, soucitné bytosti.

Hnědá v auře: má negativní aspekt a ztělesňuje vlastnosti a rysy jako je výrazný materialismus, žárlivost a lakota. Naproti tomu je teplá zlatohnědá známkou píle a pracovitosti.

Šedá v auře: taktéž se jedná o negativní barvu, která poukazuje na těžkopádný charakter a nedostatek vitality. Těžké, olověné šedé odstíny jsou výrazem strachu, sklíčenosti a pomatení a poukazují na rys povahy lenivé a nespolehlivé.

Černá v auře: je-li aura protkaná černou barvu, značí odmítnutí života, které je spojené s destruktivními pocity (nenávist, zlomyslnost). Černé zabarvení neutralizuje výhodné aspekty aury.

Bílá v auře: značí dokonalou integraci a upozorňuje na schopnost k transcendentálnímu sjednocení. Je to barva spirituální dokonalosti dosažené osvícením.


Energetická ochrana

14. května 2012 v 18:49 | Moraea |  Energetické linie
Existuje celá řada nejenom obranných technik proti negativním vlivům, které na nás působí, nicméně mezi nejznámější a nejpoužívanější patří vizualizace a s ní spojené tzv. ochranné štíty, jimž se rovněž říká štíty odické. Vytvořit si takový ochranný štít není nic těžkého a je to otázka okamžiku. Poprvé jsem se s energetickou ochranou setkala před pár lety. Jednalo se o vytvoření jakého si vajíčka okolo celého těla - tato metoda se rovněž označuje jako světelný štít, který slouží k uchování čistoty aury. Energetický obal může být tvořen různými barvami. Každá barva má trochu jiné vlastnosti a obecně souzní s typologií magie barev. Pro připomenutí uvedu některé z nich :o)

Bílé, zářivé světlo symbolizuje ryze čistou energii, ochranu, skrze kterou nemůže nic zlého proniknout. Růžové světlo šíří vibrace lásky, tudíž jím nepronikne nic jiného než pozitiva - jak ven, tak dovnitř :o) Zelené světlo má na tělo léčivý účinek, rovněž je velmi vhodné ve chvílích nerovnováhy a fialové naopak zvyšuje duchovní vibrace a odpuzuje nevítané dušičky :o)

K ochraně pomocí výše uvedeného způsobu můžete použít i několik barevných vrstev současně, abyste využili všech účinků ochrany najednou. Takovýto energetický obal můžete roztáhnout i na několik desítek metrů, tudíž s jeho pomocí chránit jak sebe, tak své blízké, svůj domov či dopravní prostředek, ve kterém právě jedete. Jednou jsem někde vyčetla, že z energetického obalu je možno i vystřelit tenký paprsek světla - prozatím jsem ale nic takového nevyzkoušela :o)


Mezi další typy energetických ochran slouží například "stavění zdí". Z čím více pevnějšího materiálu zeď postavíte, tím více bude silná - v případě tvoření štítů při rituálu nezapomínejte, že energie se musí nějak dostat ven. Další oblíbenou technikou je zrcadlo, které slouží k odražení případného útoku, ať už úmyslného či nikoli. Tato metoda se často používá v případě, kdy jste si vědomi nějakého "vysavače" energie tedy psychického vampýra. Logicky je stavěna tak, aby daná osoba útočila sama na sebe. Další technikou je např. strom, který se spojuje se silou stromů, jejichž kořeny jsou zakotveny pevně v zemi a větve se natahují vzhůru k nebi. Tento typ je považován za původně druidský či šamanský a spojuje energii s Horním světem i Dolním světem. Moc mě zaujala poznámka k této technice v knize Goth od Raven Digitalis - nezapomínejte na své kořeny :o)

Nesmím zapomenout na dalších typy ochran, jako jsou mantry, modlitby, ale i třeba kreslení symbolů, které jsem si v poslední době hodně oblíbila. Inspirují mě hlavně symboly pro seance Ra Sheeba, jejíž zasvěcení jsem absolvovala. Nicméně stejně účinně mohou posloužit i obecně známé symboly jako je ankh, triquetra, valknut, pentagram a další.