! ! ! ! ! ! ! !

Činnost blogu pozastavena

! ! ! ! ! ! ! !

_______________________________________________________________________

Červenec 2012

Jak vznikl název Arachnné

17. července 2012 v 18:24 | Moraea |  Coven Arachnné
Název naší skupinky je spíše formalitou, ale i tak určitě nebude na škodu, když upřesním jeho původ. Hlavní aktérkou byla Mad, která je celou duší ponořená do mytologie všemožných kultur, nejvíce však do antické a právě v tomto panteonu má název kořeny.

Odvíjí se od prosté ale talentované dívky jménem Arachné, která byla proměněna v pavouka. Ve svých Metamorphósách ji Ovidius popisuje jako dceru barvíře Idmona z Klofónu, která pracovala jako tkadlena uměleckých obrazů. Svým umem proslula natolik, že i nymfy z Tmólu a řeky Paktolu obdivovaly její práce. Jak si jí lidé stále více vážili, přicházela s tím i stále větší pýcha, až jednou Arachné zvolala, aby s ní soutěžila samotná Pallas Athéna. Bohyně se nejprve před dívkou zjevila jako stařena a moudře jí radila, aby svá slova odvolala a odprosila se. Arachné ale byla natolik pyšná, odmítla, div stařenu neudeřila a vyhnala ji ze svého příbytku. V tu chvíli stařena shodila svůj háv a před dívkou stanula Athéna a její výzvu přijala. Bohyně do látky vetkala dvanát bohů, jak jí ve sporu s Poseidonem právě přisuzují město Athény. Arachné vetkala do látky milostná dobrodružství bohů. Její práce byla vrcholem dokonalosti a krásou se vyrovnala dílu Athény, ale z jejího vyobrazení byla zřejmá neúcta k bohům, proto se Athéna rozhněvala a Arachninu práci roztrhala. Ta nesnesla pohanu, svinula provaz a ve svém rozhořčení se oběsila. Tu se jí Athéně zželelo, vyprostila jí krk ze smyčky a promluvila: "Můžeš žít dál, ale budeš viset ve vzduchu a tento trest ponese i veškeré tvé potomstvo." V ten okamžik se Arachné proměnila v pavouka, který dodnes provozuje někdejší dívčino řemeslo.


Dle mého názoru myth nepůsobí kladným dojmem, ale mluví čistě a jasně: Za své činy vždy neseme následky. Naučme se pokoře :o) Nicméně název Arachnné nevznikl jen kvůli této báji. Keltové viděli v pavučině síť, která drží veškerý život pohromadě. Egypťané a Řekové v ní viděli osud. Symbolika pavouka s sebou přináší Slunce, štěstí, úspěch, duši a zdraví. Také numerologie sehrála určitou roli při tvorbě. Součtem čísel dosazených k příslušným písmenům dostaneme číslo 1, které je mimo jiné výrazným symbolem jednoty, pospolitosti, družnosti a dokonalosti. Vyjadřuje nekonečnost věčné přítomnosti.


Jak vidět auru

11. července 2012 v 17:09 | Moraea |  Aura
S darem vidět auru jsme přišli všichni na svět, nicméně jak jsme vyrůstali, tento dar jsme začali ztrácet. Děti a zvířata auru vidí, protože je nikdo nic jiného neučil. Proto bude pes rozlišovat cizí lidi - na některé bude štěkat, k jiným se bude chovat přátelsky - stejně tak nemluvně se na někoho bude usmívat, zatímco před druhým se rozpláče. Existuje nespočet různých metod, jak se naučit vidět auru. Nejdůležitějším krokem je uvěřit tomu, co vidíte nebo cítíte.

Lidé s tělesnými životními barvami (červená, oranžová, žlutá) obvykle vnímají auru nejprve tělem - např. teplo. S touto hmatovou metodou můžete dělat pokusy tak, že podržíte dlaně necelý metr od člověka a začnete se k němu pomalu přibližovat, dokud v rukou neucítíte teplo nebo energii z jeho aury. Z počátku je běžné něco pociťovat teprve pár centimetrů od těla. Budete-li mít víru a trpělivost, vaše citlivost se zvýší. Lidé s mentálními životními barvami (zlatá, zelená) se často naučí určovat citovou životní barvu tak, že porovnaní vyjadřování a chování dané osoby s tím, co se o jednotlivých barvách dozvěděli. Tito lidé patří k těm, kteří příliš nedůvěřují svým vlastním intuitivním schopnostem. Více jim vyhovuje analyzovat životní styl a proto se naučí "vidět" auru intelektuálně. Lidé s emocionálními životními barvami (modrá, fialová, krystal, indigo) obvykle vycítí intuitivně životní barvu jiné osoby ještě dřív, než ji fyzicky spatří. Svým naladěním vycítí, zda je ta osoba nejistý a citlivý Žlutý, emocionálně sklíčený Modrý nebo silný Zelený. Modří se např. dokáží vnitřně zklidnit, zeptat se svého vyššího já na životní barvu druhé osoby a obyčejně dostanou správnou odpověď. Fialoví jsou vizuální bytosti, a proto auru obvykle vidí dřív než ostatní.


Jednoduché cvičení, které vám pomůže vidět auru, spočívá v tom, že někoho požádáte (popř. použijete část svého těla např. ruku), aby se postavil před bílé pozadí, a pak se zadíváte těsně nad jeho hlavu a za ni. Po chvíli uvidíte kolem těla jemnou bílou záři. Často jsem se setkávala s názory, že to, co vidí, je optická iluze. Abyste si dokázali, že skutečně vidíte auru, požádejte daného člověka, aby soustředil energii v temeni hlavy - v tomto okamžiku byste měli spatřit, jak bílá záře zesiluje. Je hodně důležité vyzvat vyšší zdroje, aby vám pomohly auru spatřit a pak samozřejmě věřit tomu, co vidíte.

Když se učíte vidět auru nebo když rozvíjíte jiné intuitivní či psychické schopnosti, je důležité dodržovat pět základních kroků:
  • ochota
  • ztišení mysli
  • víra
  • praxe
  • uznání a vděčnost

Čerpáno z: Pamala Oslie, Barvy života

Změna aurických barev

3. července 2012 v 16:03 | Moraea |  Aura
Už několikrát se mě lidé ptali, zda je možné změnit barvy své aury nebo do ní přidat barvy další. Odpověď zní ano. Důležité je ale si uvědomit, že vnější pruhy aury se mění často, zatímco životní barvy se zpravidla nemění. Protože však máme svobodnou vůli, můžeme dělat, co se nám zachce. Vnější pruhy barev měníme nebo do nich přidáváme další barvy neustále, přestože si to obyčejně neuvědomujeme. Barvy odrážejí stav našeho vědomí v danou dobu. Pokud se např. rozhodneme, že budeme zodpovědnější a pracovitější, pak se ve vnějších pruzích začne vytvářet Zelená. Životní barvy obvykle zůstanou nedotčené, ale naše chování se přechodně přesune do Zelenějších aspektů. Třeba zjistíte, že jste motivovanější, víc se zajímáte o peníze apod.

Existuje několik způsobů, jak si barvy do své aury přidat. Nejmocnějším nástrojem jsou myšlenky a představivost. Celý proces vyvoláte tak, že si ve své auře představíte určitou barvu a doslova prohlásíte, že ji tam máte. V duchu si představíte, jak vás zelená barva obklopuje a přidáte ji i do svého prostředí. Barevné oblečení, které nosíte, ovlivňuje i vaši auru. Když si při dýchání představujete, že vdechujete zvolenou barvu do těla, pomáhá vám to, abyste se stali osobností této barvy.


Pokud se rozhodnete do svého života přidat určité vlastnosti a chování, i barvy aury se začnou přetvářet. Jestliže chcete např. více relaxovat a bavit se, začne se vám v auře vyvíjet Žlutá. Pokud se rozhodnete humanitárně pomáhat světu, objeví se vám v auře Fialová. Čím více jste pro nové zaměření odhodlanější a čím víc pro něj něco děláte, tím je barva jasnější a intenzivnější. Dokonce i když se začnete neúmyslně chovat jinak, objeví se příslušná aurická barva. Mějte ale na paměti, že pokud přidáte do aury nějakou barvu, můžete snadno zažít i negativnější charakteristické rysy, např. po přidání modré zjistíte, že jste mnohem emocionálnější. U žluté se naopak může stát, že ztratíte motivaci cokoli dokončit.

Letní slunovrat 2012

2. července 2012 v 19:49 | Moraea |  Akce a Aktivity
Letošní letní slunovrat jsem strávila s několika osůbkami naší malé skupinky. Konkrétně se jednalo o Dahriel, Herdis, Seriela a Fornuse. Sice se jednalo o souznění na dálku, ale i přesto to bylo moc příjemné. Hlavní konzultantkou se stala Dahriel, která přišla se spoustu zajímavými nápady. Jeden z nich nám rozhodně usnadnil myšlenkové napojení. Jednalo se o symbolický předmět každého zúčastněného, který se umístil na oltář. Většina z nás si vybrala jako korespondenci své totemové zvíře.


Letos šlo o jednoduchý oslavný rituálek, který započal přesně při západu Slunce - v 21.07. Každý jsme ho pojali tak trochu jinak, nicméně v několika bodech jsme se shodli. Hlavním pilířem, o který jsme se opírali, byla samozřejmě zářivá květinová výzdoba a očistná meditace na Slunce (návod v mé režii dodám později). Letní slunovrat připadal na 3. lunární den v Raku, který je vhodný pro očistu astrálního těla a meridiánů a tudíž koresponduje i s energiemi slunovratu. Jediná bytůstka, která dělala očistu po svém, byla Herdis. Vzala si k srdci symboliku Černého Slunce, což mi připomíná, že bych z ní měla vymámit podrobnější informace :o)


Poté, co jsme každý z nás očistili své astrální tělo, následovalo napojení se na všechny zúčastněné. Osobně tuto část nadevše zbožňuji, jelikož vždy ráda, byť jen maličko, pocítím energie druhých. Nazvala bych to myšlenkovým vycestováním a tápáním po spřízněných duších :o)

Dále se každý řídil dle vlastního uvážení. Dahriel vztyčila Posvátný háj a věnovala se praktice, kterou pracovně nazvala "Vody Nilu". Podle toho, co nám napsala, nyní v Egyptě začíná záplavové období. Věří se, že tehdy Isis oplakávala smrt Osirida. Věnovala se očistě emocí za pomoci vodního živlu. Já jsem se naopak vrhla na jednoduchou harmonizaci čaker seancí Ra Sheeba. Poté, co jsme se opět sešli na skypu, jsem všem nabídla věštění z karet "Egyptského orákula", které naleznete ZDE. S kartami jsem naostro pracovala poprvé, proto jsem se striktně držela manuálu. K mému překvapení si je všichni vychvalovali. Osobně jsem od nich vždy spíše očekávala jen zábavu. Jsem ráda, že jsem se mýlila, jelikož mě vždy přitahovaly.. zřejmě díky mé slabosti pro starověký Egypt :o)

Orb vznášející se nad Isis, kterého jsem zachytila po očistě prostoru (omluvte kvalitu fotografie).